Monday, 23/05/2022 - 03:12|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Bình Yên

Kế hoạch tổ chức phương án dạy học trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19

PHÒNG GDĐT ĐỊNH HÓA

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH YÊN

 

Số: 105/KH-MN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bình Yên, ngày 31 tháng 8 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức phương án dạy học trong điều kiện

Phòng chống dịch bệnh Covid-19

 

Căn cứ Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 29/8/2021 của UBND huyện Định Hóa về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch bệnh Covid-19 và tiếp tục đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo;

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-PGDĐT ngày 30/8/2021 của Phòng giáo dục và đào tạo Kế hoạch tổ chức phương án dạy học trong điều kiện phòng chống dich bệnh Covid-19;

Trường Mầm non Bình Yên xây dựng Kế hoạch tổ chức phương án dạy học trong điều kiện phòng chống dich bệnh Covid-19 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2021-2022 theo kế hoạch của Phòng giáo dục đào tạo huyện Định Hóa.

Thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh covid-19.

2. Yêu cầu

Đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ năm học theo đúng Kế hoạch và khung kế hoạch thời gian năm học.

Đảm bảo an toàn cho tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

II. Phương án tổ chức dạy học.

1. Nhiệm vụ chung

1.1. Công tác chỉ đạo,tuyên truyền, hướng dẫn học sinh

* Về phòng chống dịch

          Nhà trường triển khai các biện pháp hoạt động phòng chống dịch theo đúng hướng dẫn chỉ đạo của ngành. Đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19. Xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch năm học 2021-2022.

          Thường xuyên phối hộ với Trạm y tế  để theo dõi nắm bắt tình hình  về tình hình dịch bệnh.

          Nhà trường yêu cầu toàn thể cán bô giáo viên, nhân viên và tuyên truyền tới học sinh thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ y tế và thường xuyên theo dõi sức khỏe, kiểm tra thân nhiệt ở nhà và trước khi đến trường.

Tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khi đi đến trường và về nhà thực hiện  tốt phương án “Một cung đường - hai điểm đến”. Yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Nhà trường yêu cầu các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nếu thuộc diện cách ly y tế hay trở về từ các đại phương có dịch thì không được đến trường và nhà trường sẽ xây dựng các video tuyên truyền phù hợp gửi tới cho phụ huynh qua zalo…

 * Về chuyên môn:

Ban giam hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường trong tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Khi có điều kiện và kế hoạch của cấp trên thì tận dụng tối đa thời gian dạy học trực tiếp cho trẻ. Nhà trường cũng đã xây dựng một kho tài liệu bao gồm các video tuyên truyền về nuôi dưỡng, công tác chăm sóc và giáo dục trẻ, các kĩ năng tự phục vụ, và gửi tới các bậc phụ huynh qua các kênh phù hợp. Nhà trường đã lập trang Facebook Trường MN Bình Yên để tuyên truyền tới nhân dân, các bậc phụ huynh…về công tác hoạt động của nhà trường.

1.2. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng, chống dịch chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022.

Ngay từ đầu tháng 8/2021 nhà trường đã rà soát hệ thống cơ sở vật chất dể chuẩn bị cho năm học mới. Đã chuẩn bị dủ vòi nước và dụng dịch sát khuẩn cụ thể: Nhà trường đã có tổng số vòi nước là 24 vòi nước cho học sinh rửa tay, mỗi lớp 2 lọ dung dịch sát khuẩn ( có bổ sung khi hết).

Có phòng y tế tương đối đày đủ trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống dịch: Có đủ Khẩu trang y tế, 02 bộ bảo hộ y tế, 02 máy đo thân nhiệt, có dung dịch sát khuẩn phục vụ đủ cho các lớp, có phòng cách ly và đã xây dựng được phương án cụ thể vè công tác phòng chống dịch.

Nhà trường đã chỉ đạo các lớp thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan và an toàn cho trẻ. Kết hợp với trạm y tế phun khử khuẩn toàn trường, diệt khuẩn các phòng học trước khi vào năm học mới.

2. Phương án tổ chức ngày tựu trường

Trường mầm non Binh Yên tổ chức tựu trường theo khung giờ như sau:

Nhóm trẻ: Thời gian từ 7h30’ – 8h00’

Lớp 3 – 4 tuổi: Thời gian từ 8h00’ – 8h30’

Lớp 4 – 5 tuổi: Thời gian từ 8h30’ – 9h00’

Lớp 5 – 6 tuổi: Thời gian từ 9h00’ – 10h30’

3. Phương án tổ chức khai giảng năm học mới.

Với đặc thù của cấp học mầm non, trẻ nhỏ khi đến trường cần có phụ huynh đưa đi, như vậy sẽ không đảm bảo khoảng cách giãn cách trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. thực hiện chỉ đạo của Phòng giáo dục và đào tạo trường mầm non Bình Yên không tổ chức khai giảng trực tiếp cho trẻ, mà thay vào đó là xây dựng video về ngày tựu trường sau đó gửi tới các bậc phụ huynh qua zalo và trang Facebook Trường MN Bình Yên.

4. Xây dựng phương án tổ chức dạy học.

Trường MN Bình Yên thường xuyên tiếp nhận văn bản của cấp trên cập nhật tình hình dịch bệnh tại địa phương. Nhà trường cũng đã chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để thực hiện công tác dạy và học với các phương án dự trù.

4.1. Phương án dạy học trực tiếp.

Khi có chỉ đạo của cấp trên trong điều kiện tình hình dịch bênh được kiểm soát, bảo đảm an toàn, 100% cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh đi học trở lại và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ y tế. Yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh khi đến trường phải đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. Khi tổ chức các hoạt động tập thể: Thể dục sáng, hoạt động trải nghiệm… phải thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch. Nhà trường yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm có mối quan hệ chặt chẽ với phụ huynh để quản lý học sinh và yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Hướng dẫn phụ huynh học sinh cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh.

BGH nhà trường cũng đã chỉ đạo đến các tổ trưởng, giáo viên chủ nhiệm các khối lớp xây dựng kế hoạch đảm bảo khung kế hoạch thời gian năm học của UBND tỉnh Thái Nguyên ngày 17/8/2021.

Cụ thể: BGH nhà trường xây dựng 35 tuần thực học, dự kiến 10 chủ đề với tổng số hoạt động:

+ Mẫu giáo 5-6 tuổi dự kiến 162 hoạt động

+ Mẫu giáo 4-5 tuổi dự kiến 162 hoạt động

+ Mẫu giáo 3-4 tuổi dự kiến 162 hoạt động

+ Nhà trẻ 24-36 tháng dự kiến 154 hoạt động

(Có kế hoạch cụ thể kèm theo)

   4.2. Phương án dạy học vừa trực tiếp vừa dạy học trực tuyến.
          Nếu tại địa phương được đánh giá ở mức “ Nguy cơ” nhà trường sau khi tiếp nhận các văn bản chỉ đạo của cấp trên sẽ chuyển đổi snag hình thức dạy học vừa trực tuyến vừa trực tiếp cụ thể:

Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên đến trường làm việc đảm bảo công việc và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi và trẻ nhà trẻ không đến trường và không dạy trực tuyến, cô giáo chủ nhiệm xây dựng các video tuyên truyền với nội dung về chăm sóc, giáo dục trẻ, kĩ năng cho trẻ…và chuyển tới phụ huynh qua các kênh phù hợp.

Đón trẻ 4-5 tuổi và 5-6 tuổi đến trường, thực hiện chia lớp đảm bảo giãn cách ( tối đa 15-17 cháu/1 lớp), thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo chương tình giáo dục theo độ tuổi.

Cụ thể: BGH nhà trường xây dựng 35 tuần thực học, dự kiến 10 chủ đề với tổng số hoạt động:

+ Mẫu giáo 5-6 tuổi dự kiến 165 hoạt động

+ Mẫu giáo 4-5 tuổi dự kiến 165 hoạt động

+ Mẫu giáo 3-4 tuổi dự kiến xây dựng 2 video/1 tuần

+ Nhà trẻ 24-36 tháng dự kiến xây dựng 2 video/1 tuần

(Có kế hoạch cụ thể kèm theo)

4.3. Phương án dừng đến trường và học trực tuyến

Nếu tại địa phương được đánh giá ở mức “ Nguy cơ cao”  hoặc “Nguy cơ rất cao” nhà trường sau khi tiếp nhận các văn bản chỉ đạo của cấp trên sẽ cho học sinh nghỉ dừng đến trường, không tổ chức dạy học trực tuyến đối với trẻ mầm non mà chủ động xây dựng các video với nôi dung phù hợp về chăm sóc và giáo dục trẻ và gửi cho phụ huynh qua các kênh phù hợp

Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên đến trường làm việc đảm bảo công việc và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Cụ thể: BGH nhà trường chỉ đạo các nhóm lớp xây dựng video theo khối mỗi tuần 2 video, đảm bảo về nội dung và hình thức. thời gian cho từng video 3-5 (với lớp bé) và 5-6 đối (với lớp lớn).

Trên đây là kế hoạch tổ chức phương án dạy học năm học 2021-2022 trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19 của trường mầm non Bình Yên./.

 

Nơi nhận:                                                     HIỆU TRƯỞNG

Phòng GDĐT;

Chuyên môn;

Các tổ CM

Lưu: VT                                                                                  Đã Ký

 

                                                                        Đào Thị Hằng

PHÒNG GDĐT ĐỊNH HÓA

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH YÊN

 

Số: 105/KH-MN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bình Yên, ngày 31 tháng 8 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức phương án dạy học trong điều kiện

Phòng chống dịch bệnh Covid-19

 

Căn cứ Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 29/8/2021 của UBND huyện Định Hóa về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch bệnh Covid-19 và tiếp tục đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo;

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-PGDĐT ngày 30/8/2021 của Phòng giáo dục và đào tạo Kế hoạch tổ chức phương án dạy học trong điều kiện phòng chống dich bệnh Covid-19;

Trường Mầm non Bình Yên xây dựng Kế hoạch tổ chức phương án dạy học trong điều kiện phòng chống dich bệnh Covid-19 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2021-2022 theo kế hoạch của Phòng giáo dục đào tạo huyện Định Hóa.

Thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh covid-19.

2. Yêu cầu

Đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ năm học theo đúng Kế hoạch và khung kế hoạch thời gian năm học.

Đảm bảo an toàn cho tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

II. Phương án tổ chức dạy học.

1. Nhiệm vụ chung

1.1. Công tác chỉ đạo,tuyên truyền, hướng dẫn học sinh

* Về phòng chống dịch

          Nhà trường triển khai các biện pháp hoạt động phòng chống dịch theo đúng hướng dẫn chỉ đạo của ngành. Đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19. Xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch năm học 2021-2022.

          Thường xuyên phối hộ với Trạm y tế  để theo dõi nắm bắt tình hình  về tình hình dịch bệnh.

          Nhà trường yêu cầu toàn thể cán bô giáo viên, nhân viên và tuyên truyền tới học sinh thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ y tế và thường xuyên theo dõi sức khỏe, kiểm tra thân nhiệt ở nhà và trước khi đến trường.

Tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khi đi đến trường và về nhà thực hiện  tốt phương án “Một cung đường - hai điểm đến”. Yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Nhà trường yêu cầu các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nếu thuộc diện cách ly y tế hay trở về từ các đại phương có dịch thì không được đến trường và nhà trường sẽ xây dựng các video tuyên truyền phù hợp gửi tới cho phụ huynh qua zalo…

 * Về chuyên môn:

Ban giam hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường trong tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Khi có điều kiện và kế hoạch của cấp trên thì tận dụng tối đa thời gian dạy học trực tiếp cho trẻ. Nhà trường cũng đã xây dựng một kho tài liệu bao gồm các video tuyên truyền về nuôi dưỡng, công tác chăm sóc và giáo dục trẻ, các kĩ năng tự phục vụ, và gửi tới các bậc phụ huynh qua các kênh phù hợp. Nhà trường đã lập trang Facebook Trường MN Bình Yên để tuyên truyền tới nhân dân, các bậc phụ huynh…về công tác hoạt động của nhà trường.

1.2. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng, chống dịch chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022.

Ngay từ đầu tháng 8/2021 nhà trường đã rà soát hệ thống cơ sở vật chất dể chuẩn bị cho năm học mới. Đã chuẩn bị dủ vòi nước và dụng dịch sát khuẩn cụ thể: Nhà trường đã có tổng số vòi nước là 24 vòi nước cho học sinh rửa tay, mỗi lớp 2 lọ dung dịch sát khuẩn ( có bổ sung khi hết).

Có phòng y tế tương đối đày đủ trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống dịch: Có đủ Khẩu trang y tế, 02 bộ bảo hộ y tế, 02 máy đo thân nhiệt, có dung dịch sát khuẩn phục vụ đủ cho các lớp, có phòng cách ly và đã xây dựng được phương án cụ thể vè công tác phòng chống dịch.

Nhà trường đã chỉ đạo các lớp thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan và an toàn cho trẻ. Kết hợp với trạm y tế phun khử khuẩn toàn trường, diệt khuẩn các phòng học trước khi vào năm học mới.

2. Phương án tổ chức ngày tựu trường

Trường mầm non Binh Yên tổ chức tựu trường theo khung giờ như sau:

Nhóm trẻ: Thời gian từ 7h30’ – 8h00’

Lớp 3 – 4 tuổi: Thời gian từ 8h00’ – 8h30’

Lớp 4 – 5 tuổi: Thời gian từ 8h30’ – 9h00’

Lớp 5 – 6 tuổi: Thời gian từ 9h00’ – 10h30’

3. Phương án tổ chức khai giảng năm học mới.

Với đặc thù của cấp học mầm non, trẻ nhỏ khi đến trường cần có phụ huynh đưa đi, như vậy sẽ không đảm bảo khoảng cách giãn cách trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. thực hiện chỉ đạo của Phòng giáo dục và đào tạo trường mầm non Bình Yên không tổ chức khai giảng trực tiếp cho trẻ, mà thay vào đó là xây dựng video về ngày tựu trường sau đó gửi tới các bậc phụ huynh qua zalo và trang Facebook Trường MN Bình Yên.

4. Xây dựng phương án tổ chức dạy học.

Trường MN Bình Yên thường xuyên tiếp nhận văn bản của cấp trên cập nhật tình hình dịch bệnh tại địa phương. Nhà trường cũng đã chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để thực hiện công tác dạy và học với các phương án dự trù.

4.1. Phương án dạy học trực tiếp.

Khi có chỉ đạo của cấp trên trong điều kiện tình hình dịch bênh được kiểm soát, bảo đảm an toàn, 100% cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh đi học trở lại và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ y tế. Yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh khi đến trường phải đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. Khi tổ chức các hoạt động tập thể: Thể dục sáng, hoạt động trải nghiệm… phải thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch. Nhà trường yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm có mối quan hệ chặt chẽ với phụ huynh để quản lý học sinh và yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Hướng dẫn phụ huynh học sinh cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh.

BGH nhà trường cũng đã chỉ đạo đến các tổ trưởng, giáo viên chủ nhiệm các khối lớp xây dựng kế hoạch đảm bảo khung kế hoạch thời gian năm học của UBND tỉnh Thái Nguyên ngày 17/8/2021.

Cụ thể: BGH nhà trường xây dựng 35 tuần thực học, dự kiến 10 chủ đề với tổng số hoạt động:

+ Mẫu giáo 5-6 tuổi dự kiến 162 hoạt động

+ Mẫu giáo 4-5 tuổi dự kiến 162 hoạt động

+ Mẫu giáo 3-4 tuổi dự kiến 162 hoạt động

+ Nhà trẻ 24-36 tháng dự kiến 154 hoạt động

(Có kế hoạch cụ thể kèm theo)

   4.2. Phương án dạy học vừa trực tiếp vừa dạy học trực tuyến.
          Nếu tại địa phương được đánh giá ở mức “ Nguy cơ” nhà trường sau khi tiếp nhận các văn bản chỉ đạo của cấp trên sẽ chuyển đổi snag hình thức dạy học vừa trực tuyến vừa trực tiếp cụ thể:

Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên đến trường làm việc đảm bảo công việc và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi và trẻ nhà trẻ không đến trường và không dạy trực tuyến, cô giáo chủ nhiệm xây dựng các video tuyên truyền với nội dung về chăm sóc, giáo dục trẻ, kĩ năng cho trẻ…và chuyển tới phụ huynh qua các kênh phù hợp.

Đón trẻ 4-5 tuổi và 5-6 tuổi đến trường, thực hiện chia lớp đảm bảo giãn cách ( tối đa 15-17 cháu/1 lớp), thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo chương tình giáo dục theo độ tuổi.

Cụ thể: BGH nhà trường xây dựng 35 tuần thực học, dự kiến 10 chủ đề với tổng số hoạt động:

+ Mẫu giáo 5-6 tuổi dự kiến 165 hoạt động

+ Mẫu giáo 4-5 tuổi dự kiến 165 hoạt động

+ Mẫu giáo 3-4 tuổi dự kiến xây dựng 2 video/1 tuần

+ Nhà trẻ 24-36 tháng dự kiến xây dựng 2 video/1 tuần

(Có kế hoạch cụ thể kèm theo)

4.3. Phương án dừng đến trường và học trực tuyến

Nếu tại địa phương được đánh giá ở mức “ Nguy cơ cao”  hoặc “Nguy cơ rất cao” nhà trường sau khi tiếp nhận các văn bản chỉ đạo của cấp trên sẽ cho học sinh nghỉ dừng đến trường, không tổ chức dạy học trực tuyến đối với trẻ mầm non mà chủ động xây dựng các video với nôi dung phù hợp về chăm sóc và giáo dục trẻ và gửi cho phụ huynh qua các kênh phù hợp

Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên đến trường làm việc đảm bảo công việc và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Cụ thể: BGH nhà trường chỉ đạo các nhóm lớp xây dựng video theo khối mỗi tuần 2 video, đảm bảo về nội dung và hình thức. thời gian cho từng video 3-5 (với lớp bé) và 5-6 đối (với lớp lớn).

Trên đây là kế hoạch tổ chức phương án dạy học năm học 2021-2022 trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19 của trường mầm non Bình Yên./.

 

Nơi nhận:                                                     HIỆU TRƯỞNG

Phòng GDĐT;

Chuyên môn;

Các tổ CM

Lưu: VT                                                                                  Đã Ký

 

                                                                        Đào Thị Hằng

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 29
Tháng 05 : 2.088
Năm 2022 : 19.848