Saturday, 04/07/2020 - 17:05|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Bình Yên

TẬP HUẤN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH HỰC HIỆN TRƯƠNG CHÌNH GDMN SAU THỜI GIAN PHONG CHỐNG, NGHỈ DỊCH BỆNH COVID 19

Tập huấn  - Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non Năm học 2019 - 2020Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 15/07/2020

 

 

Tham gia tập huấn tại PGD Định Hóa ngày 15/ 5 /2020

PGD: Có Đ/c Tô Thị Ninh - Phó Trưởng phòng GD huyện Định Hóa

          Có Đ/c Nguyễn Thị Liệu - CV; Đ/c Ma Thị Liên - CB phòng GD; Các đ/c phó hiệu trưởng 24 trương MN

Trường Bình Yên gốm có: Đồng chí Ma Thị Nhài, Đinh Thị Lưu Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn tham gia.

Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị

Kế hoạch của Trường MN Bình Yên điều chỉnh sau dịch Covid 19

Căn cứ thông tư 28/2016/TT-BGDĐT, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1233/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên, Quyết định về việc Điều chỉnh Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ số 187/CV-PGDĐ, ngày 29 tháng4 năm 2020 của phòng Giáo dục  Đào tạo huyện Định Hóa về việc thực hiện chế độ sinh hoạt cho trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non trong phòng, chống dịch Covid-19;

  Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương và của nhà trường;

   Trường Mầm non Bình Yên điều chỉnh thực hiện kế hoạch chương trình Giáo dục mầm non năm học 2019-2020 ( Sau thời gian nghỉ dịch Covid-19) như sau,

II. Nội dung

1. Độ tuổi 24 -36 tháng

           -  Chương trình Giáo dục nhà trẻ, mục tiêu gồm 4 lĩnh vực:

Phát triển thể chất; Phát triển nhận thức; Phát triển ngôn ngữ; Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ

- Hoạt động có chủ định:

         Tổng 160 hoạt động học  đã học 86 hoạt động còn 74 hoạt động, giảm 24 HĐ còn 50 hoạt động .

        Giảm đều ở các lĩnh vực, để phù hợp với việc đánh giá sự phát triển của trẻ.

Lĩnh vực

Tổng số

Đã học

Chưa học

Giảm

Thực học

Thể chất

33

16

17

5

12

Nhận thức

55

31

24

8

16

Ngôn ngữ

31

18

13

5

8

PTTCKNXH và thẩm mỹ

41

21

20

6

14

Tổng

160

86

74

24

50

 

2. Mẫu giáo 3- 4 tuổi:

  - Mục tiêu gồm 5 lĩnh vực: Phát triển thể chất; Phát triển nhận thức; Phát triển ngôn ngữ; Phát triển thẩm mĩ; Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội.

- Tổng 165 hoạt động học  đã học 90 hoạt động  còn 75 hoạt động, giảm 25 HĐ còn 50 hoạt động .

- Giảm đều ở các lĩnh vực,  để phù hợp với việc đánh giá sự phát triển của trẻ.

Lĩnh vực

Tổng số

Đã học

Chưa học

Giảm

Thực học

Thể chất

19

12

7

4

3

Nhận thức

50

32

18

5

13

Ngôn ngữ

33

18

15

0

15

Thẩm mỹ

58

28

30

12

18

PTTCKNXH

2

1

1

0

1

Tổng

162

91

71

21

50

 

3. Mẫu giáo 4- 5 tuổi:

- Mục tiêu gồm 5 lĩnh vực: Phát triển thể chất; Phát triển nhận thức; Phát triển ngôn ngữ; Phát triển thẩm mĩ; Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội.

- Tổng 164 hoạt động học  đã học 91 hoạt động  còn 73 hoạt động, giảm 25 HĐ còn 50 hoạt động.

- Giảm đều ở các lĩnh vực,  để phù hợp với việc đánh giá sự phát triển của trẻ.

Lĩnh vực

Tổng số

Đã học

Chưa học

Giảm

Thực học

Thể chất

23

13

10

4

6

Nhận thức

47

26

21

4

17

Ngôn ngữ

34

19

15

5

10

PTTC&KNXH

2

2

0

0

0

Thẩm mỹ

58

30

28

11

17

Tổng

164

90

74

24

50

 

4.  Mẫu giáo 5- 6 tuổi:

 - Mục tiêu gồm 5 lĩnh vực; Phát triển thể chất; Phát triển nhận thức; Phát triển ngôn ngữ; Phát triển thẩm mĩ; Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội.

- Tổng 169 hoạt động học  đã học 93 hoạt động  còn 76 hoạt động, giảm 26 HĐ, còn 50 hoạt động. 

- Giảm đều ở các lĩnh vực,để phù hợp với việc đánh giá sự phát triển của trẻ.  

Lĩnh vực

Tổng số

Đã học

Chưa học

Giảm

Thực học

Thể chất

22

13

9

3

6

Nhận thức

50

28

22

6

16

Ngôn ngữ

33

16

17

6

11

PTTC&KNXH

4

2

2

1

1

Thẩm mỹ

62

35

27

40

17

Tổng

167

92

75

25

50

   

III. Đánh giá trẻ:

1. Độ tuổi 24 -36 tháng

Đánh giá trẻ theo giai đoạn ( theo 14 chỉ số)

Tháng 5 đánh giá trẻ sinh tháng 2; Tháng 6 đánh giá trẻ sinh tháng 3,4,5;  Tháng 7 đánh giá trẻ sinh tháng 6,7,8.

Tổng số 21 trẻ; đã đánh giá 11 trẻ đạt 36 tháng; còn lại 10 tre tiếp tục đánh giá vào các tháng 5, 6, 7;

2. Mẫu giáo 3-4 tuổi:

Lĩnh vực

Cả năm

Đã đánh giá

Chưa đánh giá

Giảm

Còn phải đánh giá

Thể chất

7

4

3

0

3

Nhận thức

12

6

6

0

6

Ngôn ngữ

6

3

3

0

3

PTTCKNXH

4

2

2

0

2

Thẩm mỹ

7

3

4

0

4

Tổng

36

18

18

0

18

 

3. Mẫu giáo 4-5 tuổi:

Lĩnh vực

Cả năm

Đã đánh giá

Chưa đánh giá

Giảm

Còn phải đánh giá

Thể chất

10

5

5

3

2

Nhận thức

10

5

5

3

2

Ngôn ngữ

6

3

3

1

2

Thẩm mỹ

6

3

3

2

1

PTTCKNXH

2

1

1

0

1

Tổng

34

17

17

9

8

 

4. Mẫu giáo 5-6 tuổi:

Lĩnh vực

Cả năm

Đã đánh giá

Chưa đánh giá

Giảm

Còn phải đánh giá

Thể chất

10

5

5

0

5

Nhận thức

10

5

5

0

5

Ngôn ngữ

5

3

2

1

1

Thẩm mỹ

5

3

2

0

2

PTTCKNXH

2

1

1

0

1

Tổng

32

17

15

1

14

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 24
Hôm qua : 79
Tháng 07 : 274
Năm 2020 : 21.415